JUBILEUSZ STULECIA SZKOŁY

W ostatnią środę i czwartek, 6 i 7 grudnia 2017 r., czyli w Mikołajki, odbyły się uroczystości związane z jubileuszem stulecia Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Mikołaja Reja w Żyrardowie.

W środę (6 grudnia) o godzinie 10.00 uczniowie, rodzice i nauczyciele zebrali się kościele pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego w Żyrardowie na uroczystości poświęcenia sztandaru Czwórki. Swoją obecnością zaszczycił nas Biskup Ordynariusz Diecezji Łowickiej prof. nauk teologicznych Andrzej Dziuba, który wraz z księżmi z naszej parafii odprawił uroczystą mszę świętą i poświęcił sztandar szkoły.

Poczet sztandarowy stanowią: chorążowie Igor Ciarciński, Robert Sip, asysta Klaudia Zabłocka, Weronika Szymańska, Martyna Ścibek, Sylwia Kucharska. Przedstawiciele uczniów złożyli ślubowanie na sztandar szkoły:

„My uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Mikołaja Reja w Żyrardowie

Składamy przyrzeczenie na sztandar szkoły.

Ślubujemy Tobie ojczyzno

Kochać cię i służyć ci wiernie przez całe swoje życie.

Przyrzekamy,

Że będziemy tworzyć cię piękniejszą i silniejszą.

Będziemy się starać wiedzę stąd wyniesioną

Uzupełniać w szkołach wyższego typu,

Poznawać nowe horyzonty myśli ludzkiej.

Ślubujemy,

Godnie reprezentować szkołę, do której uczęszczamy.

Przyrzekamy,

Zachować w pamięci rady i wskazówki

Naszych nauczycieli i wychowawców.”

Uczniowie złożyli także dary:

kwiaty – symbol naszej wdzięczności wobec Boga, naszych rodziców i wychowawców, pragniemy, aby nasze serca umiały być wdzięczne i otwarte na drugiego człowieka; 

owoce – zrodzone z niepozornego ziarna wrzuconego w ziemię, niech przypominają nam o potrzebie pilności w nauce;

tornister – od stu lat nasza szkoła wychowuje młodych ludzi, chcemy przygotować się do życia, jako sumienni obywatele i chrześcijanie;

kosz – symbol spotkania się dzieła Boga z pracą rąk ludzkich, pragniemy pamiętać o tych, którzy pomagają nam realizować nasze marzenia.

Po Komunii Świętej i Dziękczynieniu pani Dyrektor Teresa Teofilak złożyła podziękowania:

Ekscelencjo, Księże Biskupie. W imieniu uczniów, nauczycieli, pozostałych pracowników szkoły oraz rodziców serdecznie dziękuję za  sprawowanie mszy świętej, za modlitwę w naszej intencji, dziękuję za poświęcenie sztandaru i wszystkie piękne słowa. Mam nadzieję, że nasi uczniowie wyrosną na prawych Polaków kochających swoją ojczyznę. W podziękowaniu proszę przyjąć ten skromny bukiet kwiatów. Zapraszam wszystkich gości na dalszy ciąg uroczystości, który odbędzie się  w szkole.

Druga część uroczystości rozpoczęła się w szkole o godzinie 12.00. Uczestniczyli w niej były Premier RP i absolwent Czwórki Leszek Miller, Biskup Andrzej Dziuba i księża naszej parafii oraz przedstawiciele władz miasta i powiatu Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński, Wiceprezydenci Dariusz Kaczanowski i Lucjan Chrzanowski, Przewodniczący Rady Miasta Marcin Rosiński, Starosta Powiatu Żyrardowskiego Wojciech Szustakiewicz.

Zaprezentowano nowy sztandar szkoły:

Sztandar szkoły ma kształt kwadratu o boku 110 cm i obszyty jest złotymi frędzlami. Drzewiec o wysokości 2 metrów 70 centymetrów zakończony jest okuciem z metalowym orłem. Rewers jest czerwony. Na tym tle umieszczone jest godło państwowe. Godłem jest orzeł biały, w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem zwróconym w prawą stronę. Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższego lotu, gotowość do pokonywania przeszkód i trudności. Pod orłem znajduje się napis: Ojczyzna, Nauka, Praca. Awers jest koloru écru. Na jego tle umieszczono kaganek oświaty, symbol światła i oświecenia umysłowego: wiedzy, inteligencji, poznania, rozumu. Obok leży otwarta księga – symbol nauki i mądrości. Pod nimi  widnieje symbol zwycięstwa, pokoju i pojednania – oliwna gałązka. Nazwa szkoły stanowi ramy: u góry widnieje napis „Szkoła Podstawowa Nr 4”, a na dole „im. Mikołaja Reja w Żyrardowie”. W dolnych rogach sztandaru są ważne dla naszej szkoły daty: 1917 – rok powstania szkoły i 2017 – rok poświęcenia sztandaru i 100 rocznicy działalności. Sztandar dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski – Narodu i Ziemi; jest symbolem Małej Ojczyzny jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. Szczególne znaczenie dla naszej społeczności szkolnej mają elementy sztandaru – orzeł, kaganek oświaty i otwarta księga, gdyż zostały przeniesione z poprzedniego sztandaru.

Po prezentacji sztandaru, powitaniu i przemówieniu dyrektor Czwórki Teresy Teofilak, nasi goście przekazali życzenia uczniom i nauczycielom. Odczytano także list od Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Aurelii Michałowskiej.

Następnie uczniowie i nauczyciele Czwórki przedstawili program artystyczny przygotowany pod kierunkiem nauczycieli Anny Boruckiej i Marcina Gmurczyka. W interesujący i ciekawy sposób przypomniano historię szkoły, organizacje działające na jej terenie oraz ciekawostki nieznane obecnym uczniom.

W czwartek (7 grudnia 2017 r.) absolwenci, byli i obecni nauczyciele Czwórki uczestniczyli w spotkaniu po latach.

Skip to content