REKRUTACJA DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 2017/2018

Prezydent Miasta Żyrardowa Zarządzeniami Nr 23/18 i 24/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. określił terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych.  Poniżej odnośnik do portalu Urzędu Miasta Żyrardowa, gdzie znajdują się wszystkie informacje:  https://www.zyrardow.pl/4988,2018.html?tresc=47810

Skip to content