Postępowanie rekrutacyjne – lista kandydatów

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

 
Dzieci zameldowane w rejonie szkoły, zgłoszone do rekrutacji w roku szkolnym 2020/2021 zostały przyjęte do klasy 1 Szkoły Podstawowej Nr 4 im. M. Reja w Żyrardowie z urzędu.
Druki „Potwierdzenie woli zapisu” znajdują się w przedsionku szkoły. Proszę rodziców o wypełnienie druku i pozostawienie w wyznaczonym miejscu. Druk potwierdzenia woli zapisu składają tylko rodzice dzieci spoza rejonu szkoły. 
Skip to content