Archiwum

W dniach 1 lipca – 20 sierpnia 2021 r. sekretariat szkoły będzie otwarty dla interesantów w godzinach 10:00 – 14:00. Wszystkie sprawy można również załatwiać telefonicznie lub mailowo. Telefon do sekretariatu 46 855 30 81, e-mail zsp4@zyrardow.pl 


Wyprawki dla klasy “0” i klasy I


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. wznawiają działalność żłobki, przedszkola i szkolne zerówki, od poniedziałku 19 kwietnia 2021 r. Zapraszamy Dzieci z klasy 0 do szkoły na zajęcia stacjonarne. Pozostali Uczniowie z klas 1-8 nadal uczą się zdalnie wg obowiązującego planu lekcji.

W związku z decyzją Rządu RP, nauka zdalna przedłużona została do 18 kwietnia 2021 r.

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczniowie oddziału przedszkolnego uczyć będą się zdalnie od 29.03.2021 r. do 11. 04.2021 r. Uczniowie klas 1-8 kontynuują naukę zdalną.  Lekcje odbywają się nadal zgodnie z planem lekcji ustalonym na początku roku szkolnego.
Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą uczyć się stacjonarnie w szkole pod opieką nauczycieli wspomagających proces dydaktyczny.
Świetlica szkolna sprawuje opiekę nad dziećmi z klas 0-3, których rodzice pracują w służbach medycznych lub innych służbach wspomagających walkę z COVID-19. Chętni rodzice lub opiekunowie winni złożyć wniosek o takiej opiece do Dyrektora Szkoły.

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 22 marca do 11 kwietnia 2021 r. nauka dla uczniów szkół odbywać się będzie w trybie zdalnym. Klasy 1-8 naszej szkoły będą mieć lekcje online wg planu obowiązującego w tym roku szkolnym, ustalonego we wrześniu. Dzieci z klasy „0” będą mieć zajęcia nadal w szkole. Wszelkie informacje Wychowawcy klas przekazują Państwu na bieżąco poprzez dziennik elektroniczny.
Życzę wszystkim Uczniom i ich Rodzinom dużo zdrowia, bezpieczeństwa i wszelkiej pomyślności w tym trudnym dla nas czasie.
Beata Marzęda-Przybysz
Dyrektor Szkoły

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że od 15 do 28 marca 2021 r. Uczniowie klas I-III uczyć się będą w systemie hybrydowym. W dniach 15-19 marca klasy III a, III b i III c przechodzą na nauczanie zdalne W klasach I a, I b, II a i II b nauka odbywać się będzie stacjonarnie w szkole.
W dniach 22-26 marca klasy I a, I b, II a i II b uczyć się będą zdalnie, natomiast klasy III a, III b i III c stacjonarnie w szkole.
Uczniowie klas IV-VIII kontynuują nauczanie zdalne zgodnie z obowiązującymi przepisami od dnia 15 marca 2021 r. Zajęcia w klasie „0” odbywają się bez zmian w szkole.
Lekcje we wszystkich klasach prowadzone są według ustalonego dotychczasowego planu lekcji.
Świetlica szkolna świadczyć będzie opiekę tylko dla uczniów przebywających w szkole przed lub po lekcjach.
W dniach 17-19 marca zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami przeprowadzony zostanie próbny Egzamin Ósmoklasisty z zachowaniem obostrzeń sanitarno-higienicznych.
Pozdrawiam Państwa serdecznie, życząc dobrego zdrowia także dla Państwa Rodzin.
Beata Marzęda-Przybysz Dyrektor Szkoły

Szanowni Państwo, przypominamy, że w poniedziałek 15 marca 2021 r. o godz.14 upływa termin rekrutacji do klasy I i IV sportowej.
9 marca rozpoczęły się zapisy do klasy 0 w naszej szkole. Potrwają do 22 marca do godz.16.
Wnioski zamieszczone są na stronie Miasta i Szkoły.
Serdecznie zapraszamy do Czwórki.

Od 1 marca rozpoczyna się rekrutacja do Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 3, 4, 6, 7 oraz do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych Nr 2, 3, 4 na rok szkolny 2021/2022.
Prosimy rodziców o zapoznanie się z zasadami rekrutacji na stronie Miasta.

Szanowni Rodzice i Opiekunowie! Drodzy Uczniowie!

Od poniedziałku, 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas 0-3 będę uczyć się stacjonarnie, w szkole. Nauka i przebywanie w szkole odbywać się będzie zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie reżimu sanitarnego. Opracowane zasady mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczniów, jak i kadry szkoły, a także rodziców. Dla uczniów klas młodszych, potrzebujących opieki zapewniona będzie działalność świetlicy zgodnie z obowiązującymi zaleceniami.

Uczniowie klas 4-8 nadal będą uczyć się zdalnie według ustalonego we wrześniu planu lekcji. Dyrekcja i nauczyciele są do dyspozycji uczniów.

Przypominam wszystkim Uczniom, że do 29 stycznia będą wystawione oceny półroczne ze wszystkich przedmiotów.

Życzę Państwu dużo zdrowia, dobrego samopoczucia, tylko bezpiecznych chwil oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.

Z wyrazami serdeczności

Dyrektor Szkoły

Beata Marzęda-Przybysz


Szanowni Rodzice i Opiekunowie! Drodzy Uczniowie!

Na wszystkie dni Nowego 2021 Roku życzę wszystkiego, co najpiękniejsze w życiu, dobrego zdrowia, spokoju, wiary w sercu i światła w mroku, odważnych marzeń, sukcesów wielu i dojścia do upragnionego celu.

Od 4 do 17 stycznia 2021 roku odbędą się ferie zimowe. To czas wolny od zajęć lekcyjnych, to czas na odpoczynek i relaks. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i swoich najbliższych, uczniowie spędzą ten czas w domu. Niech te ferie będą dla Was ciekawe, inspirujące i rozbudzające Waszą kreatywność.

Zachęcam do skorzystania z feryjnych ofert Telewizji Polskiej, w której znajdziecie programy edukacyjne, sportowe, lifestylowe, rozrywkę, ciekawe filmy, seriale. Będą propozycje dla miłośników tańca, sztuki czy piłki nożnej. Szykuje się wyjątkowa propozycja dla całych rodzin.

Planowana telewizyjna akcja „Ferie bez nudy” będzie obfitować w wiele działań w formie interaktywnej, ćwiczeń gimnastycznych, gier, quizów, interesujących eksperymentów.

Warto skorzystać również z ofert Polskiego Radia 1 „Zima z Radiem” czy PR 3 „Ferie z Trójką”. Będą słuchowiska, rozmowy, porady i konkursy na żywo. Mam nadzieję, że każdy nasz Uczeń znajdzie coś ciekawego dla siebie na ten czas zimowego odpoczynku.

Dbajcie o swoje zdrowie, o swoje dobre samopoczucie. Nabierajcie siły, entuzjazmu do wszelkich aktywności w Nowym Roku.

Beata Marzęda-Przybysz

Dyrektor Szkoły


 
Szanowni Rodzice i Opiekunowie!
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. od 9 do 29 listopada 2020 r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III. Zajęcia dla uczniów klas IV-VIII są również zawieszone do 29 listopada. Uczniowie będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym. Nauka i opieka dla dzieci w klasie „0” (oddziale przedszkolnym) pozostaje bez zmian, czyli odbywać się będzie w szkole według obowiązującego planu lekcyjnego. Świetlica szkolna będzie funkcjonować dla uczniów, których rodzice realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rodzice zobowiązani są zgłosić potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej do właściwego wychowawcy klasy.
Dla uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym, zajęcia mogą być zorganizowane stacjonarnie w szkole po uprzednim zgłoszeniu przez rodziców.
Podczas ograniczenia funkcjonowania szkoły lekcje odbywać się będą głównie z wykorzystaniem platformy Office365 i dziennika elektronicznego Vulcan.
Życzę Państwu tylko dobrych dni i zdrowia. Dbajcie o siebie i o swoich Najbliższych.
Beata Marzęda-Przybysz
Dyrektor Szkoły

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 24 października do dnia 8 listopada 2020 r. uczniowie z klas IV-VIII szkoły podstawowej przechodzą na naukę zdalną. Zajęcia będą odbywały się zgodnie z dotychczasowym planem lekcji, głównie z wykorzystaniem dziennika elektronicznego Vulcan oraz platformy Office 365.
Klasy 0-III kontynuują naukę stacjonarną (w szkole) według dotychczasowego planu lekcji.
Świetlica szkolna dla uczniów klas 0-III jest dostępna codziennie, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 17.00.Obiady są wydawane zgodnie z wcześniejszymi zapisami.
Biblioteka funkcjonuje bez zmian codziennie od godz.8.00, w poniedziałki do godz.16.30, od wtorku do czwartku do godz.15.00, a w piątki do godz.14.45.
O kolejnych decyzjach związanych z zawieszeniem zajęć stacjonarnych będziemy Państwa informować na bieżąco.
Życzę Państwu i Państwa Rodzinom dużo zdrowia, cierpliwości, wytrwałości i bezpieczeństwa.
Beata Marzęda-Przybysz
Dyrektor Szkoły
 

Szanowni Rodzice! Szanowni Państwo!

Dzisiaj, 20 października 2020 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Żyrardowie dotyczący zawieszenia zajęć  prowadzonych w trybie stacjonarnym w jednej klasie i przejścia na zdalny tryb nauczania na czas od  20.10.2020 r. do 26.10.2020 r. Decyzja ta podyktowana jest aktualną sytuacją epidemiologiczną zagrażającą zdrowiu uczniów tj. potwierdzony laboratoryjnie wynik testu w kierunku SARS-CoV-2 u nauczyciela, który prowadził zajęcia w danej klasie.

Lekcje w pozostałych 19 klasach odbywają się bez zakłóceń  według ustalonego we wrześniu planu.

Proszę wszystkich Państwa o zachowanie spokoju i rozwagi. Szkoła dba o swoich uczniów i pracowników, stosuje przepisy oraz zalecenia sanitarno-zdrowotne. Pozdrawiam serdecznie.

Beata Marzęda-Przybysz

Dyrektor Szkoły


W związku z zakwalifikowaniem Powiatu  Żyrardowskiego do żółtej strefy, przypominamy i apelujemy o przestrzeganie reżimu sanitarnego oraz stosowanie zapisów „Procedur bezpieczeństwa  w okresie pandemii covid-19 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Żyrardowie”, które obowiązują od 1 września 2020 r. Prosimy o spełnienie zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, które są zgodne z  wymogami Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zachowujmy dystans społeczny, zasłaniajmy usta i nos, myjmy często ręce i twarz, dezynfekujmy dłonie. Chrońmy siebie i innych.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID

Deklaracja rodzica

Telefony alarmowe w przypadku wystąpienia objawów COVID

Karta zgłoszenia do świetlicy sp4


 

Komunikat Ministerstwa Zdrowia – co musisz wiedzieć o koronawirusie

Skip to content