Klasa „0” Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

Lista kandydatów zakwalifikowanych zerówka

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do „0” są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 2020-04-30 godz. 16:00. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce. 

Skip to content