Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły

Drodzy Rodzice, Opiekunowie, Nauczyciele, Przyjaciele Czwórki! 

Rada Rodziców zdecydowała o kontynuowaniu współpracy z Fundacją „Rodzice Szkole” w zakresie pozyskania dodatkowych środków finansowych na działalność statutową, przystępując do programu Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły

Program umożliwi pozyskiwanie – za pośrednictwem Organizacji Pożytku Publicznego nr KRS 0000268115 – kwot stanowiących równowartość 1% Państwa podatku dochodowego. 

Zgromadzone w ten sposób środki trafia na rachunek bankowy Rady Rodziców i zostaną przeznaczone na dofinansowanie wskazanych przez rodziców projektów edukacyjnych oraz doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne w szkole. 

Celem uczestniczenia w wymienionym programie każdy z darczyńców powinien wpisać w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego za 2019 (PIT 28 poz. 140, PIT 36 poz. 442, PIT 36L poz. 148, PIT 37 poz. 134, PIT 38 poz. 64, PIT 39 poz. 50) – „RR Szkoły Podstawowej nr 4 w Żyrardowie”. 

Rada Rodziców

Szkoły Podstawowej Nr 4 w Żyrardowie

Skip to content