11 MAJA 2018 R. – XXIV WIOSENNE BIEGI PRZEŁAJOWE

REGULAMIN XXIV WIOSENNYCH BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH – 11.05.2018 r.

Organizator  zawodów: Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Mikołaja Reja w Żyrardowie

Sędzia główny i koordynator zawodów: pani Beata Bieganowska

 Cele zawodów :

  • Motywowanie społeczności szkolnej do aktywności fizycznej.
  • Integracja środowiska szkolnego i lokalnego.

Miejsce zawodów: boisko wielofunkcyjne przy SP Nr 4 w Żyrardowie

Konkurencje:

  • Biegi indywidualne w kategorii klas 0 – 3
  • Bieg Rodzinny w kategorii klas 0 – 3
  • Biegi indywidualne w kategorii klas 4 -7 SP

Klasyfikacja drużynowa :

  • O zwycięstwie w klasyfikacji drużynowej decyduje suma punktów zdobytych przez uczniów z poszczególnych klas, liczonych do X miejsca włącznie,

Klasyfikacja indywidualna (wg. punktacji poniżej):

ZAJĘTE MIEJSCE – ZDOBYTE PUNKTY ZAJĘTE MIEJSCE – ZDOBYTE PUNKTY
I – 11 punktów VII – 5 punktów
II– 10 punktów VIII – 4 punkty
III – 9 punktów IX – 3 punkty
IV– 8 punktów X –2 punkty
V – 7 punktów XI i dalej – 1 punkt
VI – 6 punktów  

Nagrody :

  • Medale i dyplomy za I, II i III miejsce w konkurencjach indywidualnych.
  • Puchar za I miejsce w klasyfikacji drużynowej klas (0-III, IV-VII).
  • Puchar za I miejsce w Biegu Rodzinnym klas 0-III oraz dyplomy i medale za II i III miejsce.

Sprzątanie po zawodach :

Za pomoc w sprzątaniu po zakończeniu wszystkich konkurencji odpowiedzialni są uczniowie klas VII i wyznaczeni uczniowie klas gimnazjalnych pod opieką wychowawców oraz nauczycieli wychowania fizycznego.

Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia biegów a także wprowadzenia zmian w wyznaczonej trasie biegów
i programie minutowym w zależności od liczby uczestników i/lub warunków pogodowych.

W sprawach nieujętych w regulaminie oraz spornych decyduje Sędzia Główny zawodów.

Skip to content