WAŻNE INFORMACJE DLA GIMNAZJALISTÓW I ÓSMOKLASISTÓW

Informacje dla kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020. 

Dodatkowe informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego można znaleźć na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/https://cke.gov.pl/egzamin-gimnazjalny/ 

 

Skip to content