Dzień Praw Dziecka

Z okazji Dania Praw Dziecka Samorząd Uczniowski przygotował dla wszystkich uczniów apel przedstawiający prawa dziecka wynikające z międzynarodowej Konwencji o prawach dziecka. 

Konwencja chroni wszystkie osoby poniżej 18 roku życia. Jest dokumentem jedynym w swoim rodzaju, ponieważ jest uniwersalna, nie może być kwestionowana i obejmuje wszystkie aspekty związane z dobrem dziecka. Ustanawia nowe etyczne zasady i międzynarodowe normy postępowania wobec dzieci. Zawiera pełny katalog praw dziecka (prawa cywilne, społeczne, polityczne i kulturowe). Przewiduje, że dzieci powinny korzystać z należytej ochrony oraz mieć możliwość właściwego rozwoju.

Konwencja opiera się na 4 podstawowych zasadach:

  • dzieci nie wolno dyskryminować ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, religię, pochodzenie narodowościowe, etniczne czy społeczne,
  • dzieci mają prawo do rozwoju we wszystkich aspektach swego życia (rozwój fizyczny, społeczny, duchowy, psychologiczny),
  • dobro dziecka należy stawiać na pierwszym miejscu,
  • dzieci powinny mieć zapewnione uczestnictwo w decyzjach dotyczących ich życia.

 

Skip to content