Szkoła Bliżej Nauki

                             Szkoła bliżej Nauki

 

                         

Projekt „Szkoła bliżej nauki” jest prowadzony w naszej szkole już drugi rok. Zostały nim objęte dwie klasy wygaszanego już Gimnazjum. Podczas projektu uczniowie byli na dwóch wizytach w Centrum Nauki Kopernik  w Warszawie. Mieli tam zaplanowane warsztaty  kreatywne w Majsterni, zwiedzali wystawy oraz pracowali w Laboratoriach.  Dodatkowe uczniowie mieli zajęcia prowadzone przez nauczycieli naszej szkoły: p. Renatę Kucharską (biologia), p. Bożenę Fijołek (geografia), p. Katarzynę Puchalską (matematyka) i p. Krystyną Karolak (informatyka). Projekt miał poszerzyć wiedzę uczniów z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych oraz technologii komputerowych. Poza podstawą programową uczniowie pracowali również na zajęciach dodatkowych metodą badawczą. Aktualnie uczniowie są w trakcie badań naukowych p. h. „RADON –zmierz to”.  W tym  projekcie uczestnicy przekonają się, że codziennie jesteśmy narażeni na promieniowanie radonu – najcięższego znanego gazu. Opiekę nad projektem prowadzi naukowiec p. Dariusz Aksamit, fizyk medyczny, który swoją wiedzę wykorzystuje w diagnostyce i terapii chorób, przede wszystkim nowotworowych.

W czasie trwania projektu nauczyciele poszerzą swoje kompetencje pedagogiczne a uczniowie zyskają wiedzę i nowe doświadczenia pozyskiwane metodą badawczą.

Piszą o nas: https://www.zyrardow.pl/4936,2017-drugi-semestr?tresc=44781

Skip to content