Projekt „Żyrardów stawia na edukację”

 

Projekt „Żyrardów stawia na edukację”

Za nami pierwszy etap realizacji projektu „Żyrardów stawia na edukację” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Projekt będzie realizowany przez dwa lata szkolne tj. 2018/2019 i 2019/2020 w formule projektu partnerskiego. Liderem jest Miasto Żyrardów.

W ramach projektu realizowane są różne formy zajęć dodatkowych uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów tj. zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań, zajęcia (warsztaty, projekty edukacyjne) rozwijające postawę kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, umiejętności pracy w zespole. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie z niepełnosprawnością, oprócz udziału w zajęciach wyrównawczych i rozwijających, zostali objęci zajęciami specjalistycznymi.

Do końca roku szkolnego 2018/2019 w naszej szkole zrealizowaliśmy 275 godzin zajęć wyrównawczych, 40 godzin zajęć specjalistycznych, 200 godzin projektów edukacyjnych oraz 140 godzin warsztatów, a także 52 godziny zajęć „Bezpieczeństwo w sieci”.

Skip to content