Skład Zarządu Rady Rodziców

Skład Zarządu Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022: 

Przewodnicząca: p. Kinga Kuran (kl. 8B) 

Wiceprzewodniczący: p. Sylwester Osiński (kl. 2A) 

Skarbnik: p. Aneta Kierlańczyk-Loppe kl. (kl. 5C) 

 

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców: 

Przewodniczący: p. Piotr Bielecki (kl.7B) 

Członkowie: p. Małgorzata Adamiak (kl. 8A), p. Ewelina Rzepecka (kl. 5A) 

Skip to content