Wprowadzenie stopni alarmowych ALFA I ALFA CRP

Wprowadzenie stopni alarmowych ALFA I ALFA CRP

Na podstawie Zarządzenia Nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17.01.2020 r. w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych informuję, że na terenie województwa mazowieckiego od dnia 23 stycznia 2020 r.  od godz. 00.01, do dnia 29 stycznia 2020 r. , do godz. 23.59, wprowadza się pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA – CRP). 

Premier Mateusz Morawiecki wprowadził stopnie alarmowe na podstawie przepisów o działaniach antyterrorystycznych.

Wprowadzenie stopni alarmowych ma charakter prewencyjny i jest związane z uroczystościami upamiętniającymi 75. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz – Birkenau. Podobne środki bezpieczeństwa były podejmowane także przy organizacji w Polsce innych wydarzeń międzynarodowych.

Stopień ALFA jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest on przede wszystkim sygnałem dla osób dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej ostrożności. 

Podczas obowiązywania stopnia ALFA wszyscy powinni zwracać szczególną uwagę na niestandardowe sytuacje i potencjalne zagrożenia, na przykład: nietypowo zachowujące się osoby, pakunki, torby lub plecaki pozostawione bez opieki w miejscach publicznych, samochody (szczególnie transportowe) zaparkowane w pobliżu miejsc zgromadzeń. Wszelkie niepokojące  i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numerów telefonu 112 oraz 997.

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień alarmowy ALFA – CRP jest pierwszym w czterostopniowej skali. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów informatycznych. Instytucje publiczne będą m.in. monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. 

Informacja przekazana przez Prezydenta Miasta Żyrardowa Krzysztofa Lucjana Chrzanowskiego.

Skip to content