Konkurs fotograficzny „Wiosna w moim obiektywie”

WIOSNA W MOIM OBIEKTYWIE

KONKURS FOTOGRAFICZNY

 

Regulamin

Tematyka konkursu:

– wiosenne pejzaże, rośliny i zwierzęta typowe dla tej pory roku

Cele konkursu:

– rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów

– propagowanie pasji fotografowania

Zasady konkursu:

– konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej

– przystąpienie do konkursu następuje poprzez zgłoszenie prac fotograficznych wykonanych osobiście przez uczestnika konkursu i jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu

– każdy uczestnik może zgłosić max 5 prac w wersji elektronicznej

– prace powinny być opisane imieniem, nazwiskiem i klasą uczestnika

– prace należy przesłać do 24 maja 2020 r. do p. Aleksandry Nietrzebki na adres e-mail lub poprzez Messenger

– oceny prac dokona powołana komisja konkursowa

– wyniki zostaną ogłoszone do końca maja

– decyzja komisji jest ostateczna

Skip to content