Wytyczne do egzaminu ósmoklasisty

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały dokument zawierający wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

Wytyczne_-_przeprowadzanie_egzaminow

Przygotowania_do_egzaminow_zewnetrznych_–_wytyczne_MEN_CKE_i_GIS_–_komunikat_MEN

Skip to content