Szkolny konkurs poetycki

Szkolny konkurs poetycki

,,WIERSZ DLA NAUCZYCIELA Z OKAZJI DNIA  EDUKACJI NARODOWEJ”

 

 

Regulamin konkursu

 1. Organizatorami konkursu są nauczyciele języka polskiego Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Reja w Żyrardowie.
 2. Do udziału zapraszamy wszystkich chętnych uczniów z klas: 4-8.
 3. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:
 • I kategoria (uczniowie klas 4-6)
 • II kategoria (uczniowie klas 7-8)
 1. Przedmiotem konkursu jest napisanie jednego wiersza dla nauczyciela z okazji ,,DNIA EDUKACJI NARODOWEJ”.
 2. Tekst wiersza powinien być dostarczony w formie wydruku komputerowego na kartce A4, czcionka Times New Roman, rozmiar 14, odstęp 1,5 i opisany na odwrocie: imię i nazwisko autora oraz klasa.
 3. Prace konkursowe należy dostarczyć do nauczycieli języka polskiego w nieprzekraczalnym terminie do 8 października 2020 r.
 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne napisanie wiersza.
 5. Forma wiersza jest dowolna. Treść musi być zgodna z tematem konkursu (,,WIERSZ DLA NAUCZYCIELA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ”).
 6. Wiersz nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany. Nie może być plagiatem utworów zamieszczonych w internecie.
 7. Organizatorzy nie zwracają tekstu i jednoznacznie zastrzegają sobie możliwość opublikowania tekstu na stronie internetowej szkoły oraz do wykorzystania podczas uroczystości z okazji ,, Dnia Edukacji Narodowej”.
 8. Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora.
 9. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 13 października 2020 r.
 10. Lista zwycięzców i termin rozstrzygnięcia konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej oraz na forum szkoły.
 11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do cytowania utworów w mediach bez dodatkowej zgody.
 12. Na zwycięzców czekają nagrody.

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia!

 

Nauczyciele języka polskiego

Skip to content