Mikołajki charytatywnie i na sportowo

MIKOŁAJKI CHARYTATYWNIE I NA SPORTOWO 

 A gdyby tak w mikołajkowy dzień podjąć aktywność ruchową na świeżym powietrzu…👍👍👍 

A gdyby tak 6 grudnia zrobić komuś potrzebującemu wspaniały prezent…💝💝💝 

Wszystkich chętnych uczniów “Czwóreczki” zapraszamy do wzięcia udziału w Charytatywnym Wirtualnym Biegu Mikołajkowym Orkana, akcji łączącej pomaganie 🎅 z bieganiem 🏃. 

➡️ Co to za wydarzenie i co jest w nim takiego niesamowitego? 
I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej (woj. małopolskiei działające przy szkole Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne Orkantour zainicjowało akcję charytatywną wspierającą zaprzyjaźnionego z nim Stasia Sułkowskiego  Staś Sułkowski – Postaw Stasia Na Nogi – Strona główna (facebook.com)Marzeniem chłopca jest to, by stanąć na nogi i pozbyć się bólu, który towarzyszy mu od urodzenia. Lokalni przedsiębiorcy zgodzili się wspomóc jego rehabilitację ciężką operację, poprzez wpłacenie pieniędzy za każdego uczestnika biegu na konto naszego bohatera 👏👏👏. 
Marzenie Stasia może się spełnić, wszyscy możemy sprawić mu piękny, mikołajkowy prezent🎅💝 Właśnie dlatego frekwencja jest tak ważna!!! Właśnie dlatego liczymy na Wasz udział!!! 

➡️Szkolny koordynator wydarzania: Sylwia Burzyńska – nauczyciel wychowania fizycznego. 

➡️Warunki uczestnictwa: uczestnikiem wydarzenia sportowego może być każdy uczeń, który chce, poprzez pokonanie dystansu 2 km, dorzucić się do skarbonki Stasia; poza uczniami, w akcji mogą wziąć udział ich rodziny, przyjaciele rodzin i znajomi oraz nauczyciele SP Nr 4. 
➡️Zgłoszenia: zgłoszenia ucznia dokonuje rodzic, wysyłając ze swojego konta w e–dzienniku wiadomość do nauczyciela wychowania fizycznego Sylwii Burzyńskiej następującej treści 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko, klasa) w Charytatywnym Wirtualnym Biegu Mikołajkowym Orkana oświadczam, że syn/córka nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania tego typu wysiłku fizycznegoWyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku i danych mojego dziecka przez organizatorów wydarzenia. Potwierdzam, że zapoznałam/-em się z regulaminem uczestnictwa wydarzeniu (wzór zgłoszenia w załączniku)pozostałe osoby (rodzice, nauczyciele) wysyłają swoje indywidualne zgłoszenie oraz dokumentację biegu bezpośrednio do organizatora na adres mailowy: orkantour@gmail.com  

➡️Termin zgłoszeń: 04.12.2020 do godz. 24.00. dla uczniów oraz 05.12.2020 do godz. 24.00 dla pozostałych chętnych. 

➡️Termin wydarzenia: 6.12.2020 r. 

➡️Forma ruchu: bieg, marsz, marszobieg, bieg narciarski, nordic walking, spacer. 

➡️Trasa do pokonania: 2 km 

➡️Miejsce biegu i bezpieczeństwo: bieg lub inna forma ruchu powinna być wykonywana poza drogami, na których odbywa się ruch samochodowy; rekomendujemy park, las lub inne bezpieczne miejsce; obowiązuje strój sportowy, za bezpieczeństwo w wydarzeniu sportowym dziecka odpowiada jego rodzic/prawny opiekun; obowiązują zasady sanitarno – epidemiologiczne. 

➡️Dokumentacja biegu: screen aktywności z dowolnej aplikacji (np. EndomondoAdidas Running by Runtastic), z której korzysta startujący, wysłany na adres sylwiaburzynska1972@gmail.com dniu biegu najpóźniej do godziny 18.00screen musi być czytelny, zawierać datę i dystans; należy podać również imię i nazwisko uczestnika. 

➡️Nagrody: każdy uczestnik wydarzenia otrzyma pamiątkową, wirtualną, spersonalizowaną piątkę 🖐️ od Stasia oraz dyplom, będzie także losowanie nagród z puli nagród wspólnych. 

➡️Pamiętajcie pamiątkowych fotkach i akcencie mikołajkowym w swoim stroju sportowym (czapka Mikołaja, czerwony szalik lub skarpetki) 🎅🤶🧦 i koniecznie wyślijcie zdjęcia wraz ze screenem aktywności; mile widziane zdjęcia rodziców, którzy przyłączyli się do wydarzenia. 

 

A WIĘC DO BIEGU … GOTOWI … START 🏃🏃🏃 

 

Zgoda Rodzica

Skip to content