Klasy 0-3 stacjonarnie w szkole

Szanowni Rodzice i Opiekunowie! Drodzy Uczniowie!

Od poniedziałku, 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas 0-3 będę uczyć się stacjonarnie, w szkole. Nauka i przebywanie w szkole odbywać się będzie zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie reżimu sanitarnego. Opracowane zasady mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczniów, jak i kadry szkoły, a także rodziców. Dla uczniów klas młodszych, potrzebujących opieki zapewniona będzie działalność świetlicy zgodnie z obowiązującymi zaleceniami.

Uczniowie klas 4-8 nadal będą uczyć się zdalnie według ustalonego we wrześniu planu lekcji. Dyrekcja i nauczyciele są do dyspozycji uczniów.

Przypominam wszystkim Uczniom, że do 29 stycznia będą wystawione oceny półroczne ze wszystkich przedmiotów.

Życzę Państwu dużo zdrowia, dobrego samopoczucia, tylko bezpiecznych chwil oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.

Z wyrazami serdeczności

Dyrektor Szkoły

Beata Marzęda-Przybysz

Skip to content