Przekaż 1% podatku Radzie Rodziców

Szanowni Państwo!

Rodzice i Opiekunowie, Przyjaciele i Dobroczyńcy „Czwórki”

Zachęcamy do wsparcia działalności Szkoły Podstawowej Nr 4 w Żyrardowie, wzbogacania procesu dydaktyczno-wychowawczego. Możecie Państwo przekazać swój 1% podatku za 2020 rok naszej szkole. KRS 0000268115 z dopiskiem Rada Rodziców – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Żyrardowie. Rada Rodziców  naszej szkoły  wspólnie z Fundacją Rodzice Szkole drugi rok pozyskuje 1% od podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Prosimy o pomoc w nauce, w rozwijaniu talentów naszych Uczniów, ich zainteresowań. 
Skip to content