Komunikat w sprawie nauczania od 17 maja 2021 r.

Komunikat w sprawie nauczania od 17 maja 2021 roku

Od 17 maja 2021 roku do 28 maja 2021 roku uczniowie klas IV-VIII przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.) według poniższego harmonogramu:

 1. Od 17.05.2021r. do 19.05.2021r. (poniedziałek, wtorek, środa):
 • lekcje stacjonarne dla uczniów klas: 8a, 8b, 5a, 4a, 4b, 4c.
 • lekcje zdalne – dla uczniów klas: 7a, 7b, 7c, 6a, 6b, 6c.
 1. Od 20.05.2021r. do 24.05.2021r. (czwartek, piątek, poniedziałek):
 • lekcje stacjonarne dla uczniów klas: 7a, 7b, 7c, 6a, 6b, 6c.
 • lekcje zdalne – dla uczniów klas: 8a, 8b, 5a, 4a, 4b, 4c.
 1. W dniu 28.05.2021 r. (piątek):
 • lekcje stacjonarne dla uczniów klas: 8a, 8b, 5a, 4a, 4b, 4c.
 • lekcje zdalne – dla uczniów klas: 7a, 7b, 7c, 6a, 6b, 6c.
 1. Bez zmian pracuje oddział przedszkolny „zerówka”oraz klasy 1-3, czyli stacjonarnie.

W dniach 25, 26, 27.05.2021r. (wtorek, środa, czwartek) – egzaminy ósmoklasisty, dla uczniów klas 1-7 – zgodnie z Planem Pracy Szkoły są to dni wolne od zajęć dydaktycznych.

 • 31 maja 2021 roku wszyscy uczniowie wracają do szkoły na naukę w trybie stacjonarnym.
 • 3 czerwca – (Święto Bożego Ciała)
 • 24 czerwca (dodatkowe dni wolne zgodne z Planem Pracy Szkoły) – bez zajęć dydaktycznych.

Wszystkie lekcje zarówno w trybie stacjonarnym jak i hybrydowym odbywają się zgodnie z planem lekcji zamieszczonym w dzienniku elektronicznym. 

Uczniowie w celu zwiększenie bezpieczeństwa będą wchodzili do szkoły dwoma wejściami i korzystali z odrębnych pomieszczeń szatni.

Klasy 0 – III wchodzą wejściem przez patio i korzystają z szatni po prawej stronie od wejścia.

Klasy IV- VIII wchodzą wejściem głównym i również korzystają z szatni po prawej stronie od swojego wejścia.

Świetlica szkolna będzie funkcjonowała również z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Z opieki świetlicy mogą korzystać tylko ci uczniowie, którzy uczą się stacjonarnie. W czasie pandemii zmniejszenie liczby dzieci przebywających w świetlicy zdecydowanie poprawi możliwość zachowania odpowiednich warunków sanitarnych. Dlatego bardzo prosimy o rozważenie konieczności korzystania ze świetlicy szkolnej.

W dalszym ciągu obowiązują zasady mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa określone przez wytyczne M E i N, MZ i G i S.

Dyrektor szkoły

Skip to content