Konkurs „Mój przyjaciel”

Bez wątpienia przyjaźń jest dla każdego człowieka jedną z najważniejszych wartości w życiu. Nie inaczej jest z dziećmi, dla których pierwsze bliskie kontakty z innymi są podstawą ich harmonijnego rozwoju i cenną lekcją, która wpłynie na ich przyszłe relacje.

Człowiek jest istotą społeczną w każdym momencie życia   potrzebuje kontaktów z innymi ludźmi, szuka ich bliskości i wzajemnych relacji.

Przyjaźnie zawierane przez dzieci w wieku szkolnym uczą  wzajemnej pomocy i życzliwości, troski o swojego kolegę lub koleżankę, zwierzania się sobie nawzajem z tajemnic, sekretów i problemów. Przyjaciel staje się powiernikiem, wsparciem  i osobą, której można zaufać. Posiadanie takiej bliskiej osoby jest bardzo ważnym czynnikiem rozwoju emocjonalnego i społecznego, gwarantem zaspokojenia potrzeby akceptacji i uznania, szczególnie istotnej w okresie dorastania i wieku nastoletnim. Poprzez przyjaźń dziecko uczy się rozpoznawania emocji drugiej osoby, dbania o nią, wzajemnej troski i empatii, a także akceptacji tego, co odmienne i szacunku wobec różnic

9 czerwca  obchodzimy Dzień Przyjaciół, który chcemy obchodzić w naszej szkole w sposób szczególny, dlatego ogłaszamy konkurs dla klas 0-3 SP

Temat:  „Mój przyjaciel”
Przedstaw nam swojego najlepszego przyjaciela.

Na prace wykonane dowolną techniką czekamy do 8.062021. do godz. 12:00.

Wytyczne dotyczące pracy: prace o maks. formacie A3 w dowolnej technice płaskiej (plastycznej lub mieszanej, np. kolaż).

Wyniki konkursu opublikujemy 9 czerwca na stronie naszej szkoły.

Aneta Andrychowicz – pedagog szkolny

Olga Żuk – psycholog szkolny

Skip to content