Sadzenie drzewek

Nasza Szkoła nawiązała owocną współpracę z Międzyszkolnym Klubem Ogrodnika, prowadzonym przez pedagoga i Trenera Umiejętności Społecznych Pana Mikołaja Kuletę.

Głównymi celami naszej współpracy są: edukacja ekologiczna uczniów, obsadzanie terenów szkół drzewami i krzewami, aby te stawały się zieloną wyspą wśród miejskiego krajobrazu, powstawanie nowych obszarów do rozwijania zainteresowań uczniów oraz poszerzanie działalności wolontariatu. Nasi uczniowie z kasy 7b pod opieką nauczyciela biologii Renaty Kucharskiej uczestniczyli we wspólnym sadzeniu drzewek. Była to świetna, praktyczna lekcja, która wzbogaciła uczniów w wiedzę ekologiczną, właściwą postawę prospołeczną i świadomość wpływu na otaczającą ich rzeczywistość.

Klub zapewnił sadzonki i merytoryczne wsparcie w ramach współpracy z Lasami Państwowymi i prywatnymi fundatorami. Serdeczne podziękowanie dla Pani Wiesławy Prus za podarowanie drzewek oraz podziękowanie dla Lasów Państwowych za wsparcie nas merytoryczną wiedzą poprzez osobę podleśniczego Pana Jakuba Kuletę.

Skip to content