Zbiórka na loterię fantową

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele . Organizujemy loterię fantową, dochód z niej przeznaczymy na wsparcie sióstr misjonarek, które opiekują się dziećmi w wiosce Madunguni. Poniżej znajduje się fragment reportażu wolontariusza, który spędził tam wakacje. Na loterię zbieramy nowe rzeczy: zabawki, gry, maskotki, kredki, flamastry, książki, akcesoria sportowe . Wszystkie przedmioty można przynosić do p. Puchalskiej, p. Urbańskiej i p. Sobieckiej do końca października. O terminie loterii i cenie losów powiadomimy w terminie późniejszy.

Pozdrawiamy.

Katarzyna Puchalska, Beata Sobiecka, Katarzyna Urbańska

Około 40 minut drogi samochodem od Malindi jadąc po wyboistych i kamienistych drogach, przy których spotkać można potężne i majestatyczne baobaby, nad rzeką Golana znajduje się malownicza wioska Madunguni. To tutaj Siostry Misjonarki Świętej Rodziny pracują w parafii i szkole, do której uczęszczają każdego ranka mali uczniowie. Szkoła Podstawowa w Madunguni liczy 165 uczniów w różnym wieku. Obok podstawowych przedmiotów takich jak język angielski czy matematyka, dzieci uczą się religii oraz w ramach tzw. zajęć artystycznych zdobywają zręczne umiejętności ucząc się rzemiosła. Mieszkańcy wioski żyją głównie z rolnictwa, gdzie nieopodal swoich chat wykonanych z gliny sadzą głównie kukurydzę, która stanowi podstawę diety wszystkich Kenijczyków. Ze zbiorów kukurydzy wyrabiają mąkę, którą gotują na wodzie przyrządzając jedno z najważniejszych dań w Kenii – ugali. Problem stanowi susza, podczas której nierzadko całe uprawy kukurydzy usychają. Wielu mieszkańców zarówno wioski Madunguni jak i innych regionów Kenii cierpi z powodu głodu. Siostry Misjonarki Św. Rodziny starają się pozyskiwać wsparcie na dożywianie dzieci i młodzieży uczęszczającej do miejscowej szkoły. Dla wielu dzieci ciepły posiłek zjedzony w szkole jest ich jedynym posiłkiem w ciągu dnia. Kolejny ogromny problem zarówno Kenii jak i większości regionów Afryki stanowi brak dostępu do powszechnej opieki medycznej. Każda nawet podstawowa konsultacja medyczna jest odpłatna. W małych miejscowościach brakuje leków i opatrunków. Wśród mieszkańców Madunguni można spotkać osoby wymagające opieki medycznej, u których brakuje choćby podstawowego opatrzenia ran. Potrzeby Afryki są ogromne, jednak nawet najdrobniejsza pomoc może stanowić duże wsparcie dla najbardziej potrzebujących. Bardzo ważną kwestię stanowi edukacja dzieci i młodzieży, która chętnie chodzi do szkoły, gdzie lekcje odbywają się głównie poprzez powtarzanie materiału za nauczycielem. Uczniowie często nie mają zeszytów, a książki są jedynie w szkole. Niestety edukacja jest płatna w Kenii, wielu rodziców trudniących się wyłącznie uprawą roli, nie stać na opłacenie szkoły dzieciom. Uczniowie którzy nie opłacą kolejnego semestru szkoły, odsyłani są do domu i nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Stanowi to ogromny dramat tych zdolnych i chętnych do zdobywania wiedzy dzieci. Siostry Misjonarki w miarę możliwości wykorzystując głównie środki z jałmużny płynącej z Polski, starają się nieść pomoc dzieciom z najuboższych rodzin. Ci młodzi radośni uczniowie ze szkoły podstawowej w Madunguni w Kenii zasługują na prawo do rozwoju poprzez zdobycie wykształcenia. Pomocą może być każda nawet najmniejsza ofiara przekazana na rzecz pracy Sióstr Misjonarek. Od 8 lat siostra Katarzyna Jakubczak ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny pracuje w Kenii niosąc pomoc wśród najuboższych mieszkańców tego malowniczego kraju. Osoby zainteresowane pomocą w pracach misyjnych Sióstr Misjonarek Św. Rodziny mogą kontaktować się z s. Katarzyną drogą elektroniczną: s.katarzyna.jakubczak@gmail.com

Skip to content