Dnia 14 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Ubogich. W związku z tym na terenie naszej szkoły została przeprowadzona loteria fantową, z której dochód jest przeznaczony na wsparcie sióstr misjonarek, które opiekują się dziećmi z Madunguni. Za zorganizowanie i przeprowadzenie tego przedsięwzięcia odpowiedzialne były pani Katarzyna Puchalska, pani Beata Sobiecka i pani Katarzyna Urbańska. Dzięki życzliwości uczniów i rodziców udało się zgromadzić różne zabawki, książki, gry i przybory szkolne, z których powstało około 200 fantów. W ciągu jednego dnia rozprowadzono wszystkie losy i zebrano 1200 zł, które w najbliższych dniach zostaną przekazane na wsparcie misji. Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom, nauczycielom i uczniom, którzy otworzyli serca na potrzeby innych.
Skip to content