Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to święto obchodzone corocznie 21 lutego. Zostało ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 r. Celem święta jest przypomnienie wszystkim uczniom, jak istotną rolę odgrywa mowa rodzinna, potrzeba troski o język ojczysty, dbałość i wrażliwość na słowo. Ta data przypomina również o różnorodności językowej oraz o podkreśleniu znaczenia języka jako ważnego symbolu dziedzictwa kulturowego. Poza tym, ten dzień w naszej szkole był doskonałą okazją do sprawdzenia swoich umiejętności w zakresie znajomości językowej. Na lekcjach języka polskiego uczniowie losowali kartki, z których odczytywali „Łamańce językowe”, czyli zdania typu: „Stół z powyłamywanymi nogami”. Swoich sił w czytaniu takich tekstów można było również spróbować w czasie przerw, dzięki uczniom z klasy 5 c. Gratulacje dla tych, którym znakomicie i bezbłędnie udało się wymówić najtrudniejsze zdania! Na korytarzu szkolnym słuchaliśmy polskich utworów muzycznych. Zatem, dbajmy na co dzień o język ojczysty, o codzienną i poprawną polszczyznę, ponieważ nasz język jest piękny, i należy go pielęgnować. ,,Źle mówić lub pisać – to znaczy krzywdzić swoją mową tych wszystkich, którzy ją budowali” (J. Korczak).

Grażyna Pindor

Monika Chmielewska

Skip to content