Konkurs na rymowankę – regulamin

7 października w naszej szkole obchodzimy Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Do 6 października można przynosić do swoich nauczycieli rymowanki o tabliczce mnożenia. Regulamin konkursu zamieszczony jest poniżej. KONKURS NA RYMOWANKĘ Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA TABLICZKI MNOŻENIA 1. Organizatorkami są p. Katarzyna Puchalska i p. Małgorzata Frejlichowska. 2. Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich chętnych uczniów z klas: 4-8. 3. Przedmiotem konkursu jest napisanie rymowanki związanej z tabliczką mnożenia. 4. Tekst wiersza powinien być dostarczony w formie wydruku komputerowego na kartce A4, czcionka Times New Roman, rozmiar 14, na odwrocie należy napisać: imię i nazwisko autora oraz klasę. 5. Prace konkursowe należy dostarczyć do p. Katarzyny Puchalskiej lub Małgorzaty Frejlichowskiej do 6 października 2020 r. 6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne napisanie rymowanki dowolnej długości, jednak nie krótszej niż 15 wersów (linijek). Rymowance należy nadać tytuł. 7. Nagrodzone rymowanki zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły i wywieszone na gazetce tematycznej związanej z obchodami Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia . 8. Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora. 9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7 października 2022 r. 10. Lista zwycięzców zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły. 11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do cytowania utworów w mediach bez dodatkowej zgody. 12. Nagrodzeni zostaną autorzy 5 najlepszych rymowanek. Na zwycięzców czekają nagrody i szóstki z matematyki. 7 października 2022 r. klasy od 4 do 8 będą pisały na lekcjach matematyki „egzamin z tabliczki mnożenia”. Osoby, które napiszą go bezbłędnie dostaną dyplom „Eksperta Tabliczki Mnożenia”.

Skip to content