Skład Zarządu Rady Rodziców 2022/23

Skład Zarządu Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023: 

Przewodnicząca: p. Kinga Kuran (kl. 6C) 

Wiceprzewodniczący: p. Sylwester Osiński (kl. 3A) 

Skarbnik: p. Ewelina Rzepecka kl. (kl. 6A) 

 

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców: 

Przewodniczący: p. Piotr Bielecki (kl.8B) 

Członkowie: p. Katarzyna Witkowska (kl. 8C), p. Justyna Woźniak (kl. 4B) 

Skip to content