Kalendarium szkolne – 2015/2016

Kalendarz na rok szkolny 2015/2016 – wersja pdf

KALENDARZ NA ROK SZKOLNY 2015/2016.

Początek roku szkolnego 1 września 2015 r. (wtorek), data zakończenia zajęć dydaktycznych 24 czerwca 2016 r. (piątek).

Klasyfikacja śródroczna:

Terminy:

 • Termin zebrania rady pedagogicznej (klasyfikacja śródroczna):

20.01.2016 r. (środa)  – klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej,

22.01. 2016 r. (piątek) – plenarne zebranie rady pedagogicznej.

 • Na miesiąc przed śródrocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej – 21.12.2015 r. – nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne zobowiązani są poinformować ucznia
  i jego wychowawcę o przewidywanych ocenach niedostatecznych.
 • pozostałych ocenach klasyfikacyjnych nauczyciele i wychowawcy informują uczniów na 10 dni roboczych przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej – 5.01.2016 r..

Klasyfikacja roczna:

Terminy:

 • Termin zebrania rady pedagogicznej:

15.06.2016 r. – zebranie komisji klasyfikacyjnych,

17.06.2016 r. – zebranie rady pedagogicznej.

 • Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej – 16.05.2016 r. – nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne zobowiązani są poinformować ucznia
  i jego wychowawcę o przewidywanych ocenach niedostatecznych.
 • O pozostałych ocenach klasyfikacyjnych nauczyciele i wychowawcy informują uczniów na 10 dni roboczych przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej – 6.06.2016 r.
 • Termin podsumowującej pracę w roku szkolnym 2015/2016 rady pedagogicznej –
  06.2016 r. godz. 10.00.
 • Zakończenie roku szkolnego 2015/2016
 • 06. (czwartek) – rozdanie nagród, odznak, listów gratulacyjnych:
 • 16.30 – klasy VI SP
 • 18.00 – klasy III gimnazjum
 • 06. (piątek), godz. 8.00 – klasy VI i III gimn. – spotkanie z wychowawcami w klasach, wręczenie świadectw, zaświadczeń i innych dokumentów.
 • 06. zakończenie roku dla klas:
 • 9.00 – „0” – III
 • 10.30 – IV – V i I – II gimn.
 • Termin przeprowadzenia egzaminu poprawkowego – 29.08.2016 r.

 

Sprawdzian klas VI

sprawdzian na zakończenie nauki w szkole podstawowej 5 kwietnia 2016 r.;

dodatkowy termin sprawdzianu  2.06.2016 r.

Egzamin gimnazjalny

egzamin na zakończenie nauki w gimnazjum 18, 19, 20 kwietnia 2016 r.;

dodatkowy termin egzaminu 1, 2, 3.06.2016 r.

Przerwy w nauce

Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2015 r. – 31.12.2015 r.

Ferie zimowe 1.02.2016 r. – 14.02.2016 r.

Rekolekcje Wielkopostne – wg ustaleń parafii.

Wiosenna przerwa świąteczna 24 – 29 marca 2016 r.

Ferie letnie: 25 czerwca 2016 r. – 31 sierpnia 2016 r.

 

Dodatkowe dni wolne

5 kwietnia 2016 r. – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (sprawdzian klas VI)

18, 19, 20 kwietnia 2016 r. – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (egzamin gimnazjalny)

2 maja 2016 r. (poniedziałek przed 3maja) – dzień do odpracowania  21.05.2016 r. (sobota)
Wiosenne Biegi Przełajowe

27 maja 2016 r. (piątek po Bożym Ciele) – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

 

Spotkania z rodzicami

pierwsza środa miesiąca – klasy „0” – III;

pierwszy czwartek miesiąca – klasy IV – VI i I – III gimnazjum

Zebrania klasowe:

9  – 10  września

4 – 5    listopada

27 – 28  stycznia

6 – 7    kwietnia

1 – 2   czerwca

Dni otwarte:

7 – 8    października

16 – 17  grudnia

2 – 3     marca

4 – 5    maja

 

Spotkania z Samorządem Uczniowskim

wrzesień, styczeń, maj

Spotkania z Radą Rodziców

wrzesień 2015 r., styczeń 2016 r., maj 2016 r.

 

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH

L.p. Data Temat Odpowiedzialni
1. 01.09.2015 r. Uroczyste rozpoczęcie

roku szkolnego 2015/2016

Dyrektor szkoły

Op. plastyczna: B. Sobiecka

Nagłośnienie: M. Klepacz / R. Klem

2. 21.09.2015 r. Wybory do Samorządu Uczniowskiego Marta Wasielewska,
Katarzyna Urbańska

Paulina Kotarska

3. 16.10.2015 r. Dyskoteka szkolna Marta Wasielewska

Katarzyna Urbańska

Paulina Kotarska

4. 13.10.2015 r. Dzień Edukacji Narodowej Iwona Bogumił

Nagłośnienie: M. Klepacz / R. Klem

5. 20.10.2015 r. Dzień Papieski Grażyna  Maliszewska
6. 22.10.2014 r. Pasowanie na ucznia Wychowawcy klas pierwszych:

E. Gałązka, M. Barzenc,
E. Wróbel, A. Kowalczyk

 Nagłośnienie: M. Klepacz  / R. Klem

7. 26.10.2015 r. Powitanie uczniów klas pierwszych przez uczniów klas trzecich Beata Sobiecka
8.  

10.11.2015 r.

Dzień Odzyskania Niepodległości 11.11.2014 r. Monika Chmielewska

Nagłośnienie: M. Klepacz  / R. Klem

9. 30.11.2015 r. Andrzejki Wychowawcy klas (wewnętrznie)
10. 7.12.2015 r. Dzień Patrona Szkoły Agnieszka Maciaszczyk

Nagłośnienie: M. Klepacz  / R. Klem

11. 22.12.2015 r. Jasełka Grażyna Pindor
12. 8.01.2016 r. „Czwórkowe kolędowanie” Ewa Gałązka
13. 11.01.2016 r. Pasowanie na czytelnika  Beata Siniarska
14. styczeń 2015 r. Dzień Babci i Dziadka Wychowawcy klas (wewnętrznie)
15. 28.01.2016 r.

 

 

29.01.2016 r.

Zabawa karnawałowa Opiekunowie SU

Bal karnawałowy –  kl. 0 – III  SP

 

Opiekunowie SU

Dyskoteka – kl. IV – VI  SP, kl. I – III PG

16. 21.03.2016 r. Szkolny Przegląd Piosenki Turystycznej Ewa Gałązka, Teresa Filutowska

Nagłośnienie: M. Klepacz

 

17. 23.03.2016 r. Apel z okazji Świąt Wielkanocnych Joanna Wojciechowska
18. 29.04.2016 r. Konstytucja Trzeciego Maja Marcin Gmurczyk

Nagłośnienie: M. Klepacz  / R. Klem

19. Kwiecień/maj 2016 r. Środowiskowy turniej piłki siatkowej Beata Bieganowka,

Marcin Klepacz

Rafał Klem

20.  

21.05.2016 r.

 

Wiosenne Biegi Przełajowe

Beata Bieganowska

Marcin Klepacz

Rafał Klem

21. 26. 05. 2016 r. Dzień Matki Wychowawcy klas (wewnętrznie)
22. 10.06.2016 r.  

Dyskoteka szkolna

 

 Marta Wasielewska

Katarzyna Urbańska

Paulina Kotarska

23. 22.06.2016 r. Pożegnanie uczniów klas trzecich przez uczniów klas drugich. Małgorzata Grygiel
24. 23.06.2016 r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego uczniów klas VI szkoły podstawowej i klas III gimnazjum Wychowawcy klas VI i III gimn.

Nagłośnienie: M. Klepacz  / R. Klem

 

25. 24.06.2016 r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 Dyrektor i nauczyciele szkoły

Nagłośnienie: M. Klepacz  / R. Klem

 

 

Harmonogram szkolnych konkursów  dla klas 0-III

 

Lp. NAZWA KONKURSU

 

TERMIN ODPOWIEDZIALNI
1 ,,Polska znana i nieznana”

Wspomnienia z wakacji.

Konkurs plastyczny

wrzesień Ewa Gałązka
2 ,,Las blisko nas”

Konkurs plastyczny

 

październik

 

Grażyna Pindor

Edyta Wrobel

3 ,,Polak to brzmi dumnie”

Konkurs literacko-plastyczny

 

listopad

 

Ann Kowalczyk

Anna Szulowska

4 ,,Bezpieczne ferie”

Konkurs plastyczny

 

styczeń

 

Anna Szulowska

Dorota Tkaczyk

5 Szkolny konkurs recytatorski

 

luty/marzec

 

Joanna Wojciechowska

Grażyna Pindor

6 ,,Lubię warzywa i owoce”

Konkurs plastyczny

 

luty

 

Iwona Bogumił

Małgorzata Barzenc

7 Konkurs ,,Wiedzy o  Żyrardowie”

Konkurs literacko-  plastyczny

 

marzec

 

Ewa  Gałązka

 

8 Przegląd piosenki turystycznej

 

marzec

 

Ewa  Gałązka

 

9

 

,,Obrzędy wiosenne”

Konkurs plastyczny

 

marzec

 

Ewa  Gałązka

 

10

 

Konkurs ortograficzny

dla  klas II i III

kwiecień/maj Iwona Bogumił

Beata Sobiecka

 

11

 

Konkurs graficzny

dla klas I

maj Małgorzata Grygiel

Beata Sobiecka

 

12 Konkurs głoskowania dla  klas ,,0”

 

maj

 

Małgorzata Barzenc
13 Konkurs matematyczny

dla klas I, II, III

maj

 

Ewa Gałązka
14 ,,Bezpieczne  wakacje”-

Konkurs plastyczny

 

czerwiec

 

Małgorzata Barzenc

Edyta Wrobel

 

 

Harmonogram  konkursów dla klas IV-VI

 

NAZWA KONKURSU PRZEWIDYWANY TERMIN (OSOBY DPOWIEDZIALNE) ZAKRES KONKURSU
WRZESIEŃ
Polska znana i nieznana SKKT

T. Filutowska

szkolny

 

Konkurs LOP R.Kucharska szkolny
PAŹDZIERNIK
Kuratoryjny Konkurs Matematyczny

 

M.Olczak

 

ogólnopolski
Kuratoryjny Konkurs Polonistyczny

 

 

A.Maciaszczyk

M.Chmielewska

 

ogólnopolski
Z poprawną polszczyzną na co dzień

 

A.Borucka ogólnopolski
LISTOPAD
Minilogia

 

K. Karolak ogólnopolski
Polska Piastów T. Filutowska

 

szkolny
GRUDZIEŃ
Unforgettable Winter Picture

Konkurs fotograficzny j. angielskiego

A. Wejman,

P.Kotarska

M.Kozłowski

 

szkolny
Pocztówka do Świętego Mikołaja

 

A.Nietrzebka

 

ogólnopolski
Najpiękniejsza ozdoba choinkowa

 

A.Nietrzebka

 

powiatowy
STYCZEŃ
Wakacje pod żaglami

 

A.Nietrzebka ogólnopolski
Powódź, pożar …

 

A.Nietrzebka ogólnopolski
LUTY
Konkurs o Żyrardowie

 

 

SKKT

T. Filutowska,
E. Gałązka

szkolny
Ewangelia

 

G. Maliszewska szkolny
Dzień bezpiecznego Internetu K. Karolak szkolny
Mały Konkurs Recytatorski –

eliminacje szkolne

A.Borucka, M.Chmielewska
G. Pindor, J. Wojciechowska
szkolny
MARZEC
Powiatowy konkurs wiedzy matematyczno-przyrodniczej Sowa

 

R.Kucharska powiatowy
Kangur Matematyczny

 

M.Frejlichowska międzynarodowy
Przegląd Piosenki Turystycznej E. Gałązka,

T. Filutowska,
B. Fijołek,

szkolny
Konkurs fotograficzny „Człowiek,

świat, przyroda”

A.Nietrzebka ogólnopolski
Mały Konkurs Recytatorski A.Borucka

 

miejski
KWIECIEŃ
Test Oxford Plus

 

 

A. Wejman,

P.Kotarska,

M. Kozłowski

ogólnopolski
Ilustracje do bajek Jana Brzechwy

 

A.Nietrzebka ogólnopolski
MAJ
Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II

 

 G. Maliszewska szkolny
 Konkurs języka angielskiego- eliminacje do „The Best of the Best” A. Wejman,

P.Kotarska,
M. Kozłowski

szkolny
The Best of the Best A. Wejman,

P.Kotarska,
M. Kozłowski

międzypowiatowy
Konkurs Piosenki Międzynarodowej (Międzyborów)

 

 

K.Szerszeniewska

A. Wejman,

P.Kotarska,
M. Kozłowski

 
Szkolny konkurs ortograficzny M.Chmielewska

A.Borucka

szkolny

 

 

Dni Tęgiej Głowy K.Puchalska, M.Frejlichowska szkolny
CZERWIEC
My Comic book A. Wejman,

P. Kotarska,
M. Kozłowski

międzypowiatowy
Muzealne spotkanie z fotografią

 

A. Nietrzebka międzynarodowy

 

 

Harmonogram konkursów dla uczniów gimnazjum

 

NAZWA KONKURSU PRZEWIDYWANY TERMIN

 OSOBY ODPOWIEDZIALNE

ZAKRES KONKURSU
 

Wrzesień / Październik

Kuratoryjny konkurs języka polskiego
 1. Maciaszczyk
wojewódzki
Kuratoryjny konkurs języka angielskiego M. Kozłowski wojewódzki
Kuratoryjny konkurs języka niemieckiego J. Jędrzejewska wojewódzki
Kuratoryjny konkurs matematyczny K. Puchalska wojewódzki
Kuratoryjny konkurs fizyczny J. Wacławek wojewódzki
Kuratoryjny konkurs geograficzny B. Fijołek wojewódzki
Kuratoryjny konkurs chemiczny M. Żuk wojewódzki
Kuratoryjny konkurs biologiczny R. Kucharska wojewódzki
Konkurs „Z poprawną polszczyzną na co dzień”
 1. Borucka

M. Chmielewska

ogólnopolski
 

Listopad/ Grudzień

Kuratoryjny konkurs informatyczny   „ Logia”

 

M. Gmurczyk

K. Karolak

ogólnopolski
 

Styczeń/Luty

Dzień bezpiecznego Internetu. M. Gmurczyk

K. Karolak

szkolny
 

Marzec/ Kwiecień

Konkursy literackie organizowane przez ZS nr 2: na napisanie opowiadania lub wiersza w języku angielskim/ niemieckim.

 

M. Kozłowski powiatowy
Olimpiada Wiedzy Religijnej (OWR) organizowana przez kurię diecezji Łowicz  W. Markuszewska

G. Maliszewska

diecezjalny
Konkurs recytatorski M. Chmielewska powiatowy
Tydzień Matematyczno-Przyrodniczy

–  „Dni Tęgiej Głowy”

– „Rachmistrz szkolny”

–  „Kangur matematyczny”

 

M. Frejlichowska

K. Puchalska

 

szkolny

 

 

międzynarodowy

Szkolny konkurs języka angielskiego i niemieckiego.

 

P. Kotarska

A. Wejman

J.Jędrzejewska

 

szkolny
Ogólnopolski konkurs języka angielskiego i niemieckiego P. Kotarska

A. Wejman

J.Jędrzejewska

ogólnopolski
Miejski konkurs nauk ścisłych J. Wacławek

B. Fijołek

miejski
Festiwal muzyczny „Akcent” K.Szerszeniewska

 

powiatowy
 

Maj/Czerwiec

Konkursy j. angielskiego organizowane przez ZSnr6

pt. „The Best of the Best”, “My Comic Book”

M. Kozłowski

 

miejski
Eliminacje do konkursu  „Piosenka nie zna granic”

 

P. Kotarska

A. Wejman

K.Szerszeniewska

szkolny
Festiwal Piosenki

Międzynarodowej w Międzyborowie

P. Kotarska

A.Wejman

K.Szerszeniewska

międzypowiatowy
 

Według oferty organizatora

Konkursy plastyczne A. Nietrzebka  

 

Konkursy organizowane przez LOP R. Kucharska  

 

Plan wycieczek dla uczniów klas 0 –III

 

L.p. KLasa Wychowawca Miejsce Termin
1. I a Ewa Gałązka 1. Puszcza Bolimowska – spotkanie z leśnikiem, ognisko

2. Kołacinek – Kraina Świętego Mikołaja

3. Warszawa – teatr

4. Kawęczyn – „Od ziarenka do bochenka”

 

IX

 

XII

 

III

V/VI

2. I b Małgorzata Barzenc 1. Puszcza Bolimowska – spotkanie z leśnikiem, ognisko

2. Warszawa – teatr

3. Warszawa – Muzeum Archeologiczne, Manufaktura Cukierków, Stare Miasto

4. Wioska Indiańska pod Mszczonowem

IX

 

X/XII

 

IV

 

 

V/VI

 

3. I c Edyta Wróbel 1. Puszcza Bolimowska – spotkanie z leśnikiem, ognisko

2. Warszawa – teatr

3. Warszawa – Muzeum Archeologiczne, Manufaktura Cukierków, Stare Miasto

4. Wioska Indiańska pod Mszczonowem

 

IX

 

X/XII

 

IV

 

 

V/VI

 

4. I d Anna Kowalczyk 1. Puszcza Bolimowska – spotkanie z leśnikiem, ognisko

2. Kołacinek – Kraina Świętego Mikołaja

3. Warszawa – teatr

4. Kawęczyn – „Od ziarenka do bochenka”

 

 

IX

 

XII

 

III

V/VI

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

II a

 

 

 

 

 

 

 

 

II b

Joanna Wojciechowska

 

 

 

 

 

 

 

Małgorzata Grygiel

1. Puszcza Bolimowska – spotkanie z leśnikiem, ognisko

2. Warszawa – teatr, Łazienki Królewskie

3. Płock – teatr, muzeum

4. Solca Mała k/Łodzi – wioska Indiańska

 

 

1. Puszcza Bolimowska – spotkanie z leśnikiem, ognisko

2.Warszawa – teatr

3. Wytwórnia czekolady

4. Łubno

 

X

 

X/XI

 

IV

 

V/VI

 

 

X

 

X/XI

XII

V/VI

 

7. II c Grażyna Pindor 1. Puszcza Bolimowska – spotkanie z leśnikiem, ognisko

2. Warszawa – teatr

3.Warszawa –  teatr, Stare Miasto

4. Kino

5. Spotkanie z leśnikiem

6. Ognisko na zakończenie r.szk.

 

X

 

 

IV

 

V -VI

8. III a Beata Sobiecka 1. Łódź – teatr

2. Borysew – safari zoo

3. Janowiec k/Lublina – „Magiczne Ogrody”

 

            XI

III

 

V

 

9. III b Iwona Bogumił 1.Puszcza Bolimowska – spotkanie z leśnikiem, ognisko

2. Łódź – spektakl w teatrze, muzeum SE-MA-FOR, zajęcia artystyczne  – wyroby z sizalu

3. Wycieczka do „Parku Iluzji”

k/Łodzi

 

 

           IX

 

XI

 

 

V

10. 0 a

 

0 b

Dorota Tkaczyk

 

Anna Szulowska

1.Wycieczka po Ziemi Łowickiej – muzeum, wypiek chleba

2. Grodzisk Mazowiecki – Muzeum Instrumentów Ludowych

3. Żyrardów-Muzeum Lniarstwa

4.Warszawa – Centrum Nauki Kopernik – Planetarium

5. Łubno

 

 

X

 

 

XI

 

III

 

IV/V

VI

 

Plan wycieczek  klas 4 – 6

Klasa IV a  – wych. Bożena Fijołek

1.Wycieczka jednodniowa- Toruń, Ciechocinek lub Puszcza Kampinowska

 1. Wycieczka jednodniowa – teatr Warszawa
 2. Wycieczka jednodniowa – teatr Płock

4.Centrum Kultury,miejsca pamięci narodowej.

 

Klasa IV b  – wych. Teresa Filutowska

1.Wycieczka jednodniowa-Toruń, maj

2.Wycieczka do Muzeum Mazowsza Zachodniego – październik

3.Wycieczka do miejsc pamięci narodowej Żyrardów

4.Wycieczka jednodniowa do Warszawy /teatr/

 

Klasa V a  – wych.  Beata Bieganowska

1.Wycieczka jednodniowa IX/X

 1. Wycieczka do Warszawy /teatr lub kino/XII i II/III

3.Wycieczka trzydniowa do Trójmiasta V/VI

 

Klasa V b  – wych. Krystyna Karolak

1.Centrum Kultury- lekcja multimedialna

2.Warszawa – kino,kręgle

3.Wycieczka rowerowa do Aleksandrii./V/VI

4.Trzydniowa wycieczka do Trójmiasta./V, VI

 

Klasa VI a – wych. Sylwia Burzyńska

1.Centrum Kultury – w zależności od bieżącej oferty

2.Muzeum Mazowsza Zachodniego – raz w roku szkolnym.

3.Trzydniowa wycieczka do Trójmiasta lub na Mazury – V

4.Wyjazd do teatru – raz w roku szkolnym.

5.Wycieczka rowerowa- VI

6.Wycieczka do Muzeum Archeologicznego – Warszawa XII lub III

 

Klasa VI b  – wych.  Anna Borucka

1.Wycieczka jednodniowa

2.Wyjazd do Teatru
 

Plan wycieczek szkolnych dla uczniów klas gimnazjalnych

 

klasa rodzaj wycieczki termin
 

I a oraz I b

 

 

 

 

 

 

 

Wycieczka do teatru

 

 

Wycieczka krajoznawczo-turystyczna: Białowieski Park Narodowy

 

Wycieczka przedmiotowa:

Muzeum Powstania Warszawskiego

 

,,Niewidzialna Wystawa”- Warszawa

 

 

I/II semestr, zależnie od repertuaru

 

1- dniowa, II semestr

 

 

I semestr

 

 

1 – dniowa

 

II a oraz II b

 

 

 

II b

 

Wycieczka  przedmiotowa: Centrum Nauki Kopernik

 

 

Wycieczka integracyjna do parku linowego

( Tomaszów Mazowiecki)

 

 

 

I semestr

 

 

 

1-dniowa

 

III a oraz III b

 

Wycieczka krajoznawczo- turystyczna: Toruń

 

 

Wycieczka do teatru

 

 

Wycieczka krajoznawczo- turystyczna: Praga lub Wrocław

 

 

 

1- dniowa, I semestr

 

 

I /II semestr,zależnie od repertuaru

 

 

II semestr, 2-3 dniowa

 

 

Ponadto wychowawcy deklarują udział klas w imprezach kulturalno – oświatowych organizowanych przez ośrodki kultury w mieście ( spektakle, filmy, wystawy itp. – według bieżącej oferty).

Nauczyciele religii planują międzyklasową wycieczkę do Ośrodka Misyjnego w Niepokalanowie (IV/V2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content