HARMONOGRAM SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH MKO

W załączniku przedstawiamy Państwu harmonogram spotkań informacyjnych Mazowieckiego Kuratora Oświaty, które odbywać się będą na terenie województwa mazowieckiego. 
Spotkania przeznaczone są dla wszystkich – rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół i przedstawicieli samorządów – zainteresowanych wdrażaniem reformy edukacji.

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/10966,Harmonogram-spotkan-informacyjnych-reforma-edukacji.html

 

Skip to content