Wykaz nauczycieli

WYKAZ NAUCZYCIELI
Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Reja w Żyrardowie
ROK SZKOLNY: 2019/2020

DYREKTOR: mgr Beata Marzęda-Przybysz
WICEDYREKTOR: mgr Grażyna Jasińska

WYCHOWAWCY KLAS I – III
Ia  Małgorzata Grygiel
Ib  Katarzyna Piekarzewska
IIa  Joanna Wojciechowska
IIb  Anna Kowalczyk
IIc  Edyta Wróbel
IIIa  Beata Sobiecka
IIIb  Iwona Bogumił
IIIc  Grażyna Pindor

WYCHOWAWCY KLAS IV – VIII
IVa  Krystyna Karolak
Va  Monika Chmielewska
Vb  Aleksandra Nietrzebka
Vc  Mariusz Kozłowski
V a  Małgorzata Frejlichowska
VIb  Renata Kucharska
VIc  Beata Bieganowska
VIIa Katarzyna Puchalska
VIIb  Marta Wasielewska
VIIIa Bożena Fijołek
VIIIb  Teresa Filutowska

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY
 Katarzyna Urbańska
Katarzyna Szerszeniewska
Aleksandra Nietrzebka
Małgorzata Barzenc
Grażyna Jasińska
Beata Marzęda – Przybysz

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Małgorzata Barzenc
Iwona Bogumił
Małgorzata Grygiel
Anna Kowalczyk
Katarzyna Piekarzewska
Grażyna Pindor
Beata Sobiecka
Joanna Wojciechowska
Edyta Wróbel

JĘZYK POLSKI
Anna Borucka
Monika Chmielewska
Teresa Teofilak
Marta Wasielewska

HISTORIA
Teresa Filutowska
Małgorzata Ponder

MATEMATYKA
Małgorzata Frejlichowska
Katarzyna Puchalska

PRZYRODA
Bożena Fijołek
Renata Kucharska

BIOLOGIA
Renata Kucharska

FIZYKA
Bożena Jakubiak – Astapkowicz

GEOGRAFIA
Bożena Fijołek

CHEMIA
Agnieszka Rybicka

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
Teresa Filutowska

INFORMATYKA
Krystyna Karolak

MUZYKA
Katarzyna Szerszeniewska

PLASTYKA
Aleksandra Nietrzebka

TECHNIKA
Krystyna Karolak

JĘZYK ANGIELSKI
Paulina Kotarska
Mariusz Kozłowski
Anna Wejman

JĘZYK NIEMIECKI
Jolanta Jędrzejewska

RELIGIA
Grażyna Maliszewska
Wioleta Markuszewska

ETYKA
Artur Piekarski

WYCHOWANIE FIZYCZNE
Beata Bieganowska
Sylwia Burzyńska
Marcin Klepacz
Małgorzata Barzenc

DORADZTWO ZAWODOWE
Aneta Andrychowicz

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
Tomasz Tkacz

WOS
Małgorzata Ponder

OLIGOFRENOPEDAGODZY (NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY)
Małgorzata Ponder
Karolina Taube

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ
Beata Siniarska
Marta Wasielewska

TERAPIA PEDAGOGICZNA
Aneta Andrychowicz
Beata Sobiecka
Małgorzata Ponder

PEDAGOG
Aneta Andrychowicz

PSYCHOLOG
Małgorzata Dalka-Puścizna

LOGOPEDA
Monika Chmielewska
Anna Kowalczyk

Sekretariat Szkoły: Paulina Chyła, Iga Szyszka
 

INFORMACJE O STRONIE

  • Zastrzeżenia prawne – własność intelektualna i prawa autorskie: 
  • Materiały przedstawione na niniejszej stronie internetowej są dostępne nieodpłatnie i zostały zamieszczone jedynie w celu informacyjnym. 
  • Nie zapewniamy zachowania poufności albo prywatności informacji przesłanych do strony internetowej.
  • Niniejsza strona internetowa daje możliwość przejścia bezpośrednio z niej na strony stworzone i utrzymywane przez osoby trzecie, nad którymi Szkoła Podstawowa Nr 4 w Żyrardowie nie ma żadnej kontroli i Szkoła Podstawowa nr 4 nie odpowiada za treści zawarte na tych stronach.
  • Zarówno układ strony jak i wszelkie materiały umieszczone na tej stronie podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów między innymi dotyczących ochrony dóbr osobistych i własności intelektualnej. 
  • Jeśli inaczej nie zastrzeżono, przy zawartych na stronie reprodukcjach zdjęć albo przy publikacji innych materiałów, wszelkie prawa do materiałów zamieszczonych na stronie przysługują Szkole Podstawowej nr 4 w Żyrardowie. 
  • Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów zawartych na stronie oraz samej strony, w całości lub części, w celu innym niż użytek osobisty, wymaga wyraźnej, pisemnej zgody Szkoły Podstawowej nr 4 w Żyrardowie.
Skip to content