Skorzystanie z zasiłku opiekuńczego

Szanowni Rodzice / Opiekunowie prawni!

Jeśli dojdzie do strajku pracowników oświaty w miejskich placówkach oświatowych w Żyrardowie, w wyniku czego szkoły/przedszkola nie będą mogły zapewnić opieki nad dziećmi, możliwe jest skorzystanie przez Państwa z zasiłku opiekuńczego (wypłacanego  w wysokości 80% wynagrodzenia), który można uzyskać na dzieci do lat 8.

Dokumenty, które należy złożyć w swoim zakładzie pracy: oświadczenie rodzica o nieprzewidzianym zamknięciu placówki oraz wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem na druku ZUS Z-15A. Zatrudniony rodzic dostarcza oświadczenie i wniosek o wypłatę swojemu pracodawcy.

W przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny prowadzi działalność gospodarczą, przynosi dokument do najbliższego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Należy wówczas złożyć formularz ZAS-36, czyli oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do ósmego roku życia i dodatkowo zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 – w przypadku pracowników, ZUS Z-3a – w przypadku pozostałych ubezpieczonych lub ZUS Z-3b – w przypadku osób prowadzących działalność.

https://www.zyrardow.pl/5122,2019?tresc=52442

Skip to content