Informacja Dyrektora Szkoły o I półroczu

Szanowni Rodzice, Opiekunowie i Uczniowie!

Bardzo dziękuję za wspólną działalność dla dobra naszej Szkoły w pierwszym półroczu.

Dziękuję za miłe słowa, czyny, porady i wszelką pomoc. Współpraca z Państwem to przyjemność i radość.

W I okresie w naszej szkole uczyło się 449 uczniów (238 dziewczynek i 211 chłopców) w 19 oddziałach. Wszyscy uczniowie byli klasyfikowani. Uczniowie chętnie przychodzili do szkoły, bo frekwencja wyniosła 91,45%. W klasach I-III 29 uczniów miało stuprocentową frekwencję. Najwyższą frekwencję wypracowała klasa IIIc – 96%.

W klasach IV-VIII 17 uczniów uzyskało stuprocentową frekwencję. Najwyższą frekwencją może pochwalić się klasa Vb – 95,5%. Gratulujemy!

Nasi uczniowie osiągnęli dobre wyniki w nauce. W klasach młodszych 68 uczniów wyróżniło się w nauce i zachowaniu. Najwięcej uczniów wyróżniających się w nauce jest w klasie IIIc i IIIa. W klasach starszych 60 młodych adeptów edukacji osiągnęło co najmniej 4,75 średnią ocen. Mnóstwo uczniów uzyskało bardzo dobre i dobre wyniki w nauce. Najwyższą średnią ocen wypracowała klasa VIa ,na drugim miejscu uplasowała się klasa Va, na trzecim VIc. Gratulujemy!

Osobiście cieszy mnie zaangażowanie wszystkich uczniów w różne działania szkoły zarówno te naukowe, kulturalne jak i społeczno-charytatywne oraz sportowe. Nasi uczniowie mają sporo sukcesów na swoim koncie. Zdobyli wiele wyróżnień i nagród. Uczniowie Czwórki pracują nad swoim charakterem, rosną na chlubę swoich rodziców. Są dumą naszej szkoły. Gratulujemy Rodzicom.

Szanowni Państwo, jeszcze raz dziękuję za piękne chwile w I półroczu. Wspólnie możemy jeszcze więcej. Zgodnie z myślą Victora Hugo – „Nic nie jest tak potężne jak idea, której czas właśnie nadszedł”.

Pozdrawiam serdecznie.

Beata Marzęda-Przybysz

Dyrektor Szkoły

 

Skip to content