Zawieszone zajęcia stacjonarne do 8 listopada 2020 r.

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 24 października do dnia 8 listopada 2020 r. uczniowie z klas IV-VIII szkoły podstawowej przechodzą na naukę zdalną. Zajęcia będą odbywały się zgodnie z dotychczasowym planem lekcji, głównie z wykorzystaniem dziennika elektronicznego Vulcan oraz platformy Office 365.
Klasy 0-III kontynuują naukę stacjonarną (w szkole) według dotychczasowego planu lekcji.
Świetlica szkolna dla uczniów klas 0-III jest dostępna codziennie, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 17.00.Obiady są wydawane zgodnie z wcześniejszymi zapisami.
Biblioteka funkcjonuje bez zmian codziennie od godz.8.00, w poniedziałki do godz.16.30, od wtorku do czwartku do godz.15.00, a w piątki do godz.14.45.
O kolejnych decyzjach związanych z zawieszeniem zajęć stacjonarnych będziemy Państwa informować na bieżąco.
Życzę Państwu i Państwa Rodzinom dużo zdrowia, cierpliwości, wytrwałości i bezpieczeństwa.
Beata Marzęda-Przybysz
Dyrektor Szkoły
 
Skip to content