Nauka zdalna do 29 listopada 2020 r.

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. od 9 do 29 listopada 2020 r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III. Zajęcia dla uczniów klas IV-VIII są również zawieszone do 29 listopada. Uczniowie będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym. Nauka i opieka dla dzieci w klasie „0” (oddziale przedszkolnym) pozostaje bez zmian, czyli odbywać się będzie w szkole według obowiązującego planu lekcyjnego. Świetlica szkolna będzie funkcjonować dla uczniów, których rodzice realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rodzice zobowiązani są zgłosić potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej do właściwego wychowawcy klasy.
Dla uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym, zajęcia mogą być zorganizowane stacjonarnie w szkole po uprzednim zgłoszeniu przez rodziców.
Podczas ograniczenia funkcjonowania szkoły lekcje odbywać się będą głównie z wykorzystaniem platformy Office365 i dziennika elektronicznego Vulcan.
Życzę Państwu tylko dobrych dni i zdrowia. Dbajcie o siebie i o swoich Najbliższych.
Beata Marzęda-Przybysz
Dyrektor Szkoły
Skip to content