Konkurs plastyczny W Szlacheckim Dworku

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„W Szlacheckim Dworku”

organizowanego z okazji Święta Patrona Szkoły Mikołaja Reja
Cele konkursu
1. Popularyzowanie wśród uczniów wiedzy na temat wielkiego, polskiego poety
Mikołaja Reja.
2. Rozwijanie wyobraźni, zdolności plastycznych.
3. Umożliwienie uczniom zaprezentowania swoich zdolności i
umiejętności plastycznych.
4. Kształtowanie wiedzy na temat Patrona Szkoły Mikołaja Reja.
Warunki uczestnictwa
1. Uczestnicy konkursu mają za zadanie indywidualne wykonanie jednej pracy
plastycznej na temat „W Szlacheckim Dworku”. Praca ma przedstawiać scenki z
życia Mikołaja Reja.
2. Udział w konkursie ma charakter szkolny i jest skierowany dla uczniów klas
IV-VIII.
3. Autorem pracy może być jedna osoba.
4. Format prac plastycznych – A3 i A4.
5. Technika prac dowolna. Dopuszcza się tylko prace wykonane na papierze.
Praca będą oceniane pod względem:
1, Zgodności z tematem konkursu.
2. Pomysłowości, oryginalności, doboru techniki i kolorystyki.
3. Staranności wykonania
4.Wrażenia estetycznego i artystycznego.
5. Nagrody będą przyznawane indywidualnie
6. Każda praca na odwrocie powinna zawierać czytelny podpis uczestnika i
klasę.
Kontakt
Osoba do kontaktu – Karolina Taube. Gotowe prace należy z fotografować i
przesłać na adres mailowy: karolinataube@gazeta.pl Oryginały prac należy
dostarczyć do szkoły i zostawić w wyznaczonym pudełku.
Termin przesyłania prac do 30.11.2020 r.

Skip to content