Konkurs plastyczny Komiks – Sentencje Mikołaja Reja

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Komiks – sentencje Mikołaja Reja”
organizowanego z okazji Święta Patrona Szkoły

Cele konkursu
1. Popularyzowanie wśród uczniów wiedzy na temat wielkiego, polskiego poety
Mikołaja Reja.
2. Rozwijanie wyobraźni, zdolności plastycznych.
3. Umożliwienie uczniom zaprezentowania swoich zdolności
i umiejętności plastycznych.
4. Kształtowanie wiedzy na temat Patrona Szkoły Mikołaja Reja.
Warunki uczestnictwa
1. Uczestnicy konkursu mają za zadanie indywidualne wykonanie jednej pracy
plastycznej w formie komiksu przedstawiającego jedną sentencję Mikołaja Reja.
Do wyboru uczniowie mają:
– „Ci niechaj narodowie wżdy postronni gnają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język
maja”
– „Nie ten jest mądry, kto wiele spraw umie, lecz kto złe od dobrego rozeznać
rozumie”
– „A to miej na pilnej pieczy, abyś czytał, kiedy tylko możesz”
2. Udział w konkursie ma charakter szkolny i jest skierowany dla uczniów klas
IV – VIII.
3. Autorem pracy może być jedna osoba.
4. Format prac plastycznych – A3 i A4.
5. Technika prac dowolna. Dopuszcza się tylko prace wykonane na papierze.
Praca będą oceniane pod względem:
1, Zgodności z tematem konkursu.
2. Pomysłowości, oryginalności, doboru techniki i kolorystyki.
3. Staranności wykonania
4.Wrażenia estetycznego i artystycznego.

5. Nagrody będą przyznawane indywidualnie
6. Każda praca na odwrocie powinna zawierać czytelny podpis uczestnika i
klasę.
Kontakt
Osoba do kontaktu – Karolina Taube. Gotowe prace należy sfotografować i przesłać na adres mailowy: karolinataube@gazeta.pl Oryginały
prac należy dostarczyć do szkoły i zostawić w wyznaczonym pudełku.
Termin przesyłania prac do 30.11.2020 r.

Skip to content