Konkurs plastyczny Tolerancja

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Tolerancja”
organizowanego w ramach Światowego Dnia Tolerancji
przez
Szkołę Podstawową Nr 4 w Żyrardowie im. Mikołaja Reja
I. Cele konkursu
• kształcenie wrażliwości i życzliwości dla drugiego człowieka
• działanie na rzecz propagowania wartości moralnych i konstytucyjnych
• poznawanie granic tolerancji
• przełamywanie stereotypów w postrzeganiu odmienności
• wykształcenie właściwych zachowań w stosunku do osób niepełnosprawnych
• zachęcanie młodzieży do rozwijania i prezentowania talentów plastycznych.

II. Warunki uczestnictwa

• Uczestnicy konkursu mają za zadanie indywidualne wykonanie jednej pracy plastycznej na temat „Tolerancji”.
• Udział w konkursie ma charakter szkolny i jest skierowany dla uczniów klas I -III oraz IV – VIII. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
• Jury będzie oceniać prace w dwóch kategoriach – klasy I – III oraz IV – VIII.
• Jeden autor może dostarczyć jedną pracę plastyczną .
• Format prac plastycznych – wyłącznie A3.
• Forma pracy indywidualna (samodzielna),

• Prace będą oceniane pod względem:
• zgodności z tematem konkursu,
• pomysłowości,
• oryginalnego sposobu interpretacji tematu,
• ogólnego wrażenia estetycznego.

• Technika wykonania pracy jest dowolna. Dopuszcza się tylko prace wykonane na papierze. Nie będą dopuszczane malowidła na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby czy wykonane techniką komputerową.
• Nagrody będą przyznawane indywidualnie.
• Pracę należy podpisać czytelnie z tyłu podając imię, nazwisko, klasę.

III. Kontakt

Osoba do kontaktu – Aneta Andrychowicz i Edyta Wróbel

IV. Termin oddawania prac do 13.11.2020 r.

Skip to content