Sprzątanie świata – Polska

Nasza szkoła w ramach wolontariatu wzięła udział w 28 Akcji „Sprzątanie świata – Polska”. Akcja ta jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World. Akcja „Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. W bieżącym roku w akcji „Sprzątanie świata” wzięli udział uczniowie z klasy 8b pod opieką wychowawcy Renaty Kucharskiej. Dnia 23 września uczniowie udali się na sprzątanie terenu w pobliżu szkoły nr 4, w tym teren sąsiadującego osiedla oraz przedszkola nr 6. Uczniowie bardzo chętnie zaangażowali się w przydzielone im zadania, dzięki czemu w przeciągu 1 godziny udało się uzbierać 7 worków śmieci. Wielkie podziękowania dla uczniów, którzy zaangażowali się w akcję.
Renata Kucharska

Skip to content