Wyścig do Sejmu Dzieci i Młodzieży

Wyścig do Sejmu Dzieci i Młodzieży

Dnia 29 lutego 2016r Adrianna Poczekalewicz i Aleksander Peczot, dwoje uczniów z  Zespołu szkół Publicznych Nr 4 w Żyrardowie, rozpoczęło swój wyścig do Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Temat projektu brzmi „Miejsca pamięci — materialne świadectwo wydarzeń szczególnych dla lokalnej i narodowej tożsamości”, a jego celem było wybranie miejsca pamięci, opisanie go, przeprowadzanie badania oraz podjęcie działań mających na celu zwiększenie świadomości obywateli na jego temat.

Uczniowie, jako miejsce pamięci wybrali Muzeum Mazowsza Zachodniego, które sfotografowali oraz obszernie opisali. Następnym krokiem było wykonanie badania mającego na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie „Czy miejsce pamięci funkcjonuje w świadomości lokalnej?”. Ankieta została przeprowadzona na 45 osobach, jednak wynik odbiegał od oczekiwanego. Zdecydowana większość osób biorących udział w badaniu nie chodzi regularnie do Muzeum Mazowsza Zachodniego oraz nie interesuje się życiem Żyrardowa.

Mając informacje na temat stanu wiedzy żyrardowiaków, uczniowie podjęli stosowne kroki, żeby zwiększyć ich wiedzę na temat miasta, w którym żyją. Postanowili przeprowadzić lekcje w Muzeum Mazowsza Zachodniego oraz we wszystkich szkołach w mieście. Na pierwszy ogień poszedł Zespół Szkół Społecznych STO, tam uczniowie przeprowadzili swoją prezentację dla wszystkich klas gimnazjum. Następnym krokiem jest przeprowadzenie lekcji dla nauczycieli w Muzeum Mazowsza Zachodniego. W międzyczasie uczniowie złożyli podanie do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Żyrardowie oraz do Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Żyrardowie o możliwość przeprowadzenia lekcji także w tych szkołach.

Trzymamy za nich kciuki.

12968768_1177754012234887_1457893958_n

Dodaj komentarz

Skip to content