Umiem pływać :)

20160401_134530Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”

Od marca 2016 uczniowie klasy 3a i 3b szkoły podstawowej biorą udział w kolejnej edycji programu edukacyjnego Ministerstwa Sportu i Turystyki „Umiem pływać”. Program powszechnej nauki pływania zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach z zakresu nauki pływania. Główne cele programu to:

  • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
  • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
  • profilaktyka przeciwdziałania i korygowania wad postawy,
  • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych,
  • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej,
  • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej,
  • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

Nasi uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów pływania, pracowników Aqua Żyrardów. Pracują w czterech grupach, zróżnicowanych pod względem umiejętności, możliwości i potrzeb ćwiczących. Poza ćwiczeniami kształtującymi i doskonalącymi umiejętności pływackie, dzieci mają czas na swobodną zabawę z wykorzystaniem dostępnych wodnych atrakcji.

Wszystkim uczestnikom programu edukacyjnego życzymy dobrej zabawy i wielu sukcesów w zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności pływackich, a w przyszłości dobrych wyników w międzyszkolnej rywalizacji sportowej.

Dodaj komentarz

Skip to content