Zmiany w Kalendarzu na rok szkolny 2014/2015

Pełny dokument ze zmianami dostępny jest w zakładce „Dokumenty”

Kalendarium na rok szkolny 2014/2015 – zmiany wprowadzone z dniem 12 grudnia 2014 r. 

 Początek roku szkolnego 1 września 2014 r. (poniedziałek), data zakończenia zajęć dydaktycznych 26 czerwca 2014 r. (piątek).

Klasyfikacja śródroczna

Terminy:

  • Termin zebrania rady pedagogicznej (klasyfikacja śródroczna):

15 stycznia 2015 r. (czwartek)           12 lutego – zebranie komisji klasyfikacyjnych,

16 stycznia 2015 r. (piątek)                13 lutego – zebranie rady pedagogicznej.

  • Termin pisemnego poinformowania rodziców o przewidywanych semestralnych ocenach niedostatecznych 15 grudnia 2014 r.

 

  • Termin poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach semestralnych i wpisania ich do dziennika lekcyjnego 8 stycznia 2015 r. 5 lutego 2015 r.

Spotkania z rodzicami

pierwsza środa miesiąca – klasy „0” – III;

pierwszy czwartek miesiąca – klasy IV – VI i I – III gimnazjum

Zebrania klasowe:

8 – 9 września

5 – 6 listopada

4 – 5 lutego  18 – 19 lutego

8 – 9 kwietnia

10 – 11 czerwca

Skip to content