Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej Dzieci 5 – letnie są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci na wniosek rodziców. O przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego decyduje komisja rekrutacyjna zgodnie z liczbą miejsc w oddziałach przedszkolnych w szkole oraz zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty. Szczegółowa informacja … Czytaj dalej

Skip to content