Rekrutacja 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI DO PIERWSZEJ KLASY GIMNAZJUM  Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. Obowiązek szkolny spełnia się przez systematyczne uczęszczanie na zajęcia szkolne. Do pierwszej klasy gimnazjum przyjmuje się: z urzędu – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych … Czytaj dalej

Skip to content