Rekrutacja uzupełniająca do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2015/2016

Rekrutacja uzupełniająca do klasy I szkoły podstawowej  na rok szkolny 2015/2016

Szanowni Rodzice

W związku z tym, że nie wszyscy rodzice których dzieci były zakwalifikowane do przyjęcia do klasy I szkoły podstawowej potwierdzili wolę zapisu dziecka do danej szkoły co wynika z uzyskania odroczenia od realizacji obowiązku szkolnego, w niektórych szkołach są wolne miejsca w klasie pierwszej. Skutkuje to przeprowadzeniem rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca. Wykaz wolnych miejsc w placówkach zostanie opublikowany w dniu 8 czerwca 2015r. Tego samego dnia rozpocznie się proces rekrutacji uzupełniającej.

Czytaj dalej

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I ‐ przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia, którego wzór będzie dostępny w danej szkole i na stronie internetowej miasta www.zyrardow.pl lub wypełniają zgłoszenie w elektronicznym systemie rekrutacji pod adresem http://www.zyrardow.podstawowe.vnabor.pl Rodzice/prawni opiekunowie, którzy … Czytaj dalej

Skip to content